அனைத்தையும் நாடி 

அனைத்தையும் நாடி 

வெப்ப நிலையை தணிக்க ஆரோக்கியமான பழங்கள்

இன்றைய நவீன உலகில் உணவு தட்டுப்பாடுகள் பெரும்பாலும் இல்லையென்றாலும் அதிக உணவு உட்கொள்ளுதல், ஆரோக்கியமற்ற உணவு உட்கொள்ளுதல் என்பன பெரும் பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது.ஆரோக்கியமற்ற உணவின் மீதான நமக்குள்ள விருப்பம் குறைந்தாலே நமது உணவு...

இலங்கையில் பிரதானமான பொது சந்தை பெட்டா!

இலங்கையின் தலைநகரமான கொழும்பில் உள்ள பிரபல்யமான சந்தை பெட்டா சந்தை ஆகும். உள்நாட்டு வாடிக்கையாளர்களை மட்டுமன்றி வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளும் ஈர்த்த பெட்டா சந்தையானது ஒரு புரியாத புதிராகவே காட்சியளிக்குறது. பரபரப்பான வணிக...