கலை கலாசாரத்தை நாடி

கலை கலாசாரத்தை நாடி

நாம் மறந்த நாட்டார் பாடல்கள்

நாலு மூலை வயலுக்குள்ளே நாத்து நடும் பொம்பிளே நானும் கொஞ்சம் ஏழையடி நடவு கொஞ்சம் செறுத்துப் போடு நண்டு சாறு காய்ச்சி விட்டு நடு வரப்பில் போற பெண்ணே - உன் தண்டைக் காலு அழகைக் கண்டு கெஞ்சுறானாம் அஞ்சு மாசம் நானும் கொஞ்சம்...

தமிழர் பண்பாட்டில் சிறுதானியங்கள்

  நாம் வாழும் 21நூற்றாண்டில் அந்நிய நாட்டு உணவு பழக்கவழங்கள் நம்மை ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது.பல நோய்கள் நம்மை சுற்றி உலா வருவதற்கு உணவு பழக்கவழக்கங்களும் ஓர் காரணமாகும். நம் மூதாதேயோர் அதிக காலம் உயிர்...