හතර වටෙන් ලස්සනට ඇඟ හදාගන්න, කොළඹ අවට ඔයාට යන්න පුලුවන් හොඳම Gym මෙන්න

ලස්සනට ඇඟ හදාගන්න, කොළඹ අවට ඔයාට යන්න පුලුවන් හොඳම Gym මෙන්න

2020 Jan 22

තමන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන හිතලා හෝ දැන් තියෙන රැල්ලට හෝ gym එකකට ගිහින් තමන්ගේ ඇඟ හදාගන්න නැත්තම් ශරීරය ක්‍රමානුකූලව පවත්වාගන යන්න ගොඩක් දෙනෙක් පෙළඹිලා තියෙනවා.පෞද්ගලික යෝග්‍යතාවය පිළබඳව වැඩි වැඩියෙන් දැනුවත්වීම සමග නගරය තුළ gym ගණනාවක් විවෘත වෙලා තියෙනවා.ඔන්න ඉතින් අපි කොළඹ අවට තිබෙන ව්‍යායාම හා යෝග්‍යතා මධ්‍යස්ථාන ලැයිස්තුවක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ලෙහෙසියෙන්ම ඔයාට හරියන gym එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන්.

Ministry of Defense Fitness Kiosk

නිදහස් චතුරශ්‍රයේ පිහිටා තිබෙන මේ gym එක ගැන කතා කරනකොට මුලින්ම කියන්න තියන සතුටුදායක කරුණ තමයි මේ gym එකේ ඔබට පුළුවන් නොමිලේ තමන්ගේ fitness journey එක ආරම්භ කරන්න. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් මෙහෙයවනු ලබන මෙම අංග සම්පූර්ණ ව්‍යායාම ශාලාව දිනපතා උදේ 6 සිට 10 දක්වා සහ සවස 4 සිට රාත්‍රී 8.30 දක්වා විවෘතව තිබෙනවා.

Get U Fit Gym

Contact: 011 2 503 339
Individual packages
1 Year: LKR 30,000
6 months: LKR 18,000
3 months: LKR 10,500
1 month: LKR 5,000

Body by Kris

Contact: 011 2 825 749
Individual:
1 year: LKR 49,500
6 months: LKR 39,500
1 month: LKR 10,000

Couples:
Annual: LKR 78,000

CrossFit Ceylon

CrossFit Ceylon එකේ 9000LKR ගෙවලා සෑම සඳුදා, බදාදා සහ සිකුරාදා දිනකම රාත්‍රී 8 සිට ව්‍යායාම කිරීමට අවස්ථාවක් (taster class) සලසා දී තිබෙනවා.එමගින් ඔබට පුළුවන් මේ gym එක ඔයාට ගැළපෙනවද කියලා තීරණය කරලා සාමාජිකත්ව වැඩසටහන් සඳහා ලියාපදිංචි වෙන්න.

Contact: 011 2 300 927
https://www.facebook.com/crossfitceylon/

1 month: LKR 15,000
3 months: LKR 35,000
1 year: LKR 125,000

Power World

Power World ඔවුන්ගේ සියලුම ස්ථාන සඳහා වාර්ෂික සාමාජික පැකේජ එකම මිලකට ලබාදෙන්න කටයුතු කරනවා.

Contact: 011 4 954 633

Ladies: LKR 8,824
Gents: LKR 14,706

Fitness First

Contact: 011 2 695 331
https://www.facebook.com/Fitness-First-Colombo-07-184944625404095/

6 months: LKR 40,000
1 year: LKR 65,000
1 month: LKR 15,000

Marine Fitness

Contact: 0773114737/ 0112058499

Annual: LKR 36,000
6 months: LKR 30,000
3 months: LKR 22,000
1 month: LKR 7,500
Weekly: LKR 3,000
Couples Annual: LKR 60,000

Body Bar

Contact: 011 2 505 462
Website: https://www.facebook.com/BodyBarLK/

Annual: LKR 76,950
6 months: LKR 48,950
3 months: LKR 29,950
1 month: LKR 12,950
Bi-weekly: LKR 7,500
Weekly: LKR 4,600
Day pass: 1,500

Couples Annual: 149,950
Couple 6 months: 80,950

High Octane

Contact: 011 2 852 317

Annual: LKR 85,000
6 months: LKR 65,000
3 months: LKR 42,500
1 month: LKR 15,600
Couples Annual: LKR 150,000

GRIT Sports and Fitness

Contact: 071 017 5308
Website: https://www.facebook.com/wethegrit/

Annual: LKR 72,000
6 months: LKR 38,000
3 months: LKR 20,000
1 month: LKR 8,000

Pulse Beat Gym

Pulse Beat විසින් බර අඩු කර ගැනීම සහ මාංශ පේශි වර්ධනය කරගැනීම සඳහා වැඩසටහන් දෙකක් පවත්වනවා.

Contact: 011 2 595 932

Annual: Upon consultation
6 months: LKR 30,950

OSMO Fitness

Contact: 011 2 177 477/ 071 670 0845/ 071 670 0844/ 076 646 3636

Individual:
Annual: LKR 91,000
6 Months: LKR 67,000
3 Months: LKR 55,000
1 Month: LKR 15,000

Couple:
Annual: LKR 152,000
6 Months: LKR 99,000
3 months: LKR 45,000
1 month: LKR 15,000

Max Fitness Ladies Gym

Contact: 077 443 6448
Website: https://www.facebook.com/maxladiesgym/

Annual:
Thimbirigasyaya: LKR 40,000
Dehiwala: LKR 38,000

6 months: LKR 25,000

3 months:
Dehiwala: LKR 18,000
Thimbirigasyaya: LKR 16,000

1 month: LKR 10,000

Lifestyle

Contact: 011 4 723 300

Annual: LKR 82,110
6 months: LKR 49,256
3 months: LKR 29,559
1 month: LKR 10,000

St Peter’s Gym

Contact: 011 2 588 249

Annual
Ladies: LKR 15,000
Gents: LKR 19,500

Multifit Gym

Contact: 011 2 674 242

Annual: LKR 18,000
6 months: LKR 14,250
3 months: LKR 9,000
1 month: LKR 3,750

Ultimate Fitness

Contact: 011 7 445 210

Individual:
Annual: LKR 49,000
6 months: LKR 36,000
3 months: LKR 25,000
1 month: LKR 10,000
Day pass: LKR 2,000

Couples:
Annual: LKR 89,000
6 months: LKR 56,000
1 day: LKR 3,000

Royal College Gym

Contact: 0114719744

Annual: LKR 41,000
6 months: LKR 24,500
3 months: LKR 18,000
1 month: LKR 6,000

Fitness Kingdom

Contact:
Ragama: 011 2 952 884
Kelaniya: 011 2 986 620
Piliyandala: 011 2 616 664
Kottawa: 011 2 178 235
Mount Lavinia: 011 2 734 145
Colombo 10: 011 2 952 884

Annual: LKR 25,000 (30% off)
6 months: LKR 16,500
1 month: LKR 4,500

Total Fitness Bay

Contact: 011 2 599 776/ 077 344 2389
Website: https://www.facebook.com/TotalFitnessBay/

Annual: LKR 45,000 (10% off)
6 months: LKR 30,000
3 months: LKR 21,000
1 month: LKR 7,000

Hotels

Ramada Fitness Centre

Contact: 011 2 422 001/ 011 2 447 977

Individual:
Annual: LKR 65,000
6 months: LKR 35,000

Couples
Annual: LKR 125,000

Sky Fitness at Mövenpick

Contact: 0117 450 450/ 077 344 2389
Website: https://www.movenpick.com/en/asia/sri-lanka/colombo/movenpick-hotel-colombo/facilities/

Annual: LKR 160,000
6 months: LKR 90,000
3 months: LKR 60,000
Couples Annual: 135,000

Cinnamon Lakeside

Contact: 0112 491 000

Annual: LKR 130,000
6 months: LKR 90,000
1 month: LKR 30,000
Couples Annual: 174,000

Hilton Residencies

Contact: 0115 344 644

Annual: LKR 150,000
6 months: LKR 95,000
Couples Annual: LKR 250,000

Water’s Edge

Contact: 0112 863 863

Individual:
Annual: LKR 170,000
6 months: LKR 90,000

Couples:
Annual: LKR 236,000
6 Months: LKR 118,000

Hotel Galadari

Contact: 0112 544 544

Individual:
Annual: LKR 50,000
6 months: LKR 35,000

Couples:
Annual: LKR 80,000
6 Months: LKR 60,000

Taj Samudra

Contact: 0112 446 622

Individuals:
Annual: LKR 120,000
6 months: LKR 80,000
1 month: LKR 30,000

Couples
Annual: LKR 160,000
6 Months: LKR 95,000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here