කට ගැස්ම

කට ගැස්ම

ඇඹරැල්ලා චට්නි

  https://youtu.be/nkMZmwgirys?si=slQTQ6-MnVOehdE1   අපි Aunty D එක්ක එකතුවෙලා ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කුළුබඩු මුසු වූ පැණි රසයක් ගෙන එන රසවත් ඇඹරැල්ලා චට්නි එකක් හදාගන්න විදිහයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ...

Christmas Bibikkan Cooking with Aunty D

  https://youtu.be/Wx9E0CHavEI?si=FOIS69Yv3XYPgImv අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය : පොල් 400g ක් පොල් පැණි කෝප්ප 1 1/2 ක් දුඹුරු සීනි කෝප්ප 1 ක් මහදුරු තේ හැඳි 1/4 ක් කරදමුංගු 3 ක් පිටි කෝප්ප 3/5 ක් බේකිං පවුඩර්...

Scalloped Potatoes Cooking with Aunty D

  https://youtu.be/LYZ2hK0Ac88?si=1TfcCJM20N4qPGa6   අමුද්‍රව්‍ය: පෙති කපන ලද අර්තාපල් 500g ක් ලොකු ළූණු ගෙඩි 1ක් පිටි කෝප්ප 1/2 ක් ගම්මිරිස් තේ හැඳි 3/4 ක් ලුණු තේ හැඳි 1 1/2 ක් බටර් කෝප්ප 1/2 ක් චීස්...

කේරල ක්‍රමයට මාළු …

https://www.youtube.com/watch?v=Xk_FrSPbYBo   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය : තෙල් මේස හැඳි 02 ළූණු ගෙඩි 10 ලොකු තක්කාලි ගෙඩි 02 ඉඟුරු + සුදු ළූණු මේස හැඳි 01 අබ 1/2 Será කහ කුඩු මේස හැඳි 1/2 තුනපහ මේස...

කිරිබත් I Cooking with Aunty D …

https://www.youtube.com/watch?v=yRMoCfIlsgg   අමුද්‍රව්‍ය : අමු හාල් කෝප්ප 2 වතුර කෝප්ප 2 Serà පොල් කිරි කෝප්ප 1 ½ Serà ලුණු කුඩු මේස හැඳි 1 ½ සාදන ක්‍රමය: සෝදාගත් සුදු සහල් කෝප්ප 2 ට...

මුරුංගා ව්‍යංජනය

https://www.youtube.com/shorts/79HhsicjtJ4 මුරුංගා කියන්නෙ සරල ව්‍යංජනයක් වුණාට ඒ මගින් අපේ ශරීරයට ගොඩක් ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා. ඉතින් අපි අද Aunty D එක්ක එකතුවෙලා ඔයාලට කියලා දෙනවා ශරීර සෞඛ්‍යයට ගොඩක්ම...

Cosmotini Cocktails with Valerie …

  https://www.youtube.com/shorts/-xV4oG5JLJo අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... වොඩ්කා 60 ml ක් elderflower liqueur සිරප් 25 mlක් ක්රැන්බෙරි යුෂ 50 ml ක් අයිස් කැට 4ක් චෙරි ගෙඩි 2ක් සාදා ගන්නා ආකාරය ... වීදුරුවක් ගෙන එයට වොඩ්කා...

බ්ලුබෙරි කොක්ටේල් …

https://www.youtube.com/shorts/SSp_Uv6R-Dk   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... බ්ලුබෙරි 6ක් සුදු සීනි තේ හැඳි 2ක් අයිස් කැට 4ක් බ්ලුබෙරි රසැති වොඩ්කා 50 ml සෝඩා සාදා ගන්නා ආකාරය ... වීදුරුවක් ගෙන එයට බ්ලුබෙරි 4ක් එක්කර ගන්න. එයට සුදු...

කාෂි හල්වා …

https://www.youtube.com/watch?v=VSXnWjNxYsg   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... අළු පුහුල් කෝප්ප 2 1/2ක් සීනි කෝප්ප 1 1/2ක් එනසාල් කුඩු තේ හැඳි 1ක් කජු වියළි මිදි ගිතෙල් මේස හැඳි 2ක් ආහාර වර්ණක 1/8ක් (කහ වර්ණය ) සාදා ගන්නා...

සක්කර පොංගල් …

https://www.youtube.com/shorts/lmW3ZNAc4Ls අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... කැකුළු සහල් කෝප්ප 1 ක් මුං පියලි කෝප්ප 1/4 ක් හකුරු 250g ක් වතුර කෝප්ප 4 1/2 ක් රත් කරන ලද කිරි කෝප්ප 1 ක් එනසාල් කුඩු...
video

පල්ගෝවා …

https://www.youtube.com/watch?v=Bs4UzA7wl5w
View Recipes Article

පල්ගෝවා …

    https://www.youtube.com/watch?v=Bs4UzA7wl5w අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... ගිතෙල් කෝප්ප 1 ක් පිටි කෝප්ප 2 ක් සීනි කෝප්ප 1ක් කරදමුංගු 3ක් සාදා ගන්නා ආකාරය .... ගිතෙල් කෝප්ප 1ක් පාන් පිටි කෝප්ප 2ක් සමග හොඳින් මිශ්‍ර...

දූරියන් කේක් | Durian Cake…

https://www.youtube.com/shorts/A85lTlUuPuo අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... ඇට ඉවත්කර ගත් දූරියන් ගෙඩියක් මාගරින් 125g සීනි 125g බිත්තර 2ක් දූරියන් කෝප්ප 1 1/2ක් වැනිලා තේ හැඳි 2ක් පිටි 125g බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1/2ක් සාදාගන්නා ආකාරය ... දූරියන් ගෙඩියක්...