කට ගැස්ම

කට ගැස්ම

බ්ලුබෙරි කොක්ටේල් …

https://www.youtube.com/shorts/SSp_Uv6R-Dk   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... බ්ලුබෙරි 6ක් සුදු සීනි තේ හැඳි 2ක් අයිස් කැට 4ක් බ්ලුබෙරි රසැති වොඩ්කා 50 ml සෝඩා සාදා ගන්නා ආකාරය ... වීදුරුවක් ගෙන එයට බ්ලුබෙරි 4ක් එක්කර ගන්න. එයට සුදු...

කාෂි හල්වා …

https://www.youtube.com/watch?v=VSXnWjNxYsg   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... අළු පුහුල් කෝප්ප 2 1/2ක් සීනි කෝප්ප 1 1/2ක් එනසාල් කුඩු තේ හැඳි 1ක් කජු වියළි මිදි ගිතෙල් මේස හැඳි 2ක් ආහාර වර්ණක 1/8ක් (කහ වර්ණය ) සාදා ගන්නා...

සක්කර පොංගල් …

https://www.youtube.com/shorts/lmW3ZNAc4Ls අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... කැකුළු සහල් කෝප්ප 1 ක් මුං පියලි කෝප්ප 1/4 ක් හකුරු 250g ක් වතුර කෝප්ප 4 1/2 ක් රත් කරන ලද කිරි කෝප්ප 1 ක් එනසාල් කුඩු...
video

පල්ගෝවා …

https://www.youtube.com/watch?v=Bs4UzA7wl5w
View Recipes Article

පල්ගෝවා …

    https://www.youtube.com/watch?v=Bs4UzA7wl5w අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... ගිතෙල් කෝප්ප 1 ක් පිටි කෝප්ප 2 ක් සීනි කෝප්ප 1ක් කරදමුංගු 3ක් සාදා ගන්නා ආකාරය .... ගිතෙල් කෝප්ප 1ක් පාන් පිටි කෝප්ප 2ක් සමග හොඳින් මිශ්‍ර...

දූරියන් කේක් | Durian Cake…

https://www.youtube.com/shorts/A85lTlUuPuo අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... ඇට ඉවත්කර ගත් දූරියන් ගෙඩියක් මාගරින් 125g සීනි 125g බිත්තර 2ක් දූරියන් කෝප්ප 1 1/2ක් වැනිලා තේ හැඳි 2ක් පිටි 125g බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1/2ක් සාදාගන්නා ආකාරය ... දූරියන් ගෙඩියක්...

බියර් බැටර්ඩ් චිකන් | Beer Battered Chicken …

https://www.youtube.com/shorts/x4ROuZIGvv8 අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... කුකුල් මස් 400g සුදුළූනු කුඩු තේ හැදි 1 ගම්මිරිස් තේ හැදි ¾ ලුණු තේ හැදි 1 ¼ පාන් පිටි කෝප්ප ½ ඉරිඟු පිටි කෝප්ප ½ මිරිස් කුඩු තේ...

රඹුටන් ජෑම්| Rambutan Jam …

https://www.youtube.com/shorts/DQwzDWvzqBY අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... රඹුටන් (බීජ රහිත) කෝප්ප 2 යි සීනි කෝප්ප ½යි Red Food Coloring බිංදු 1යි සාදාගන්නා ආකාරය ... ඇට ඉවත් කරගත් රඹුටන් මදය බ්ලෙන්ඩරය භාවිතයෙන් මිශ්‍ර කරගන්න. එම...

දූරියන් අයිස්ක්‍රීම් | Duriyan Ice Cream …

https://www.youtube.com/shorts/fuLm3FV8Xes   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය... වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් කෝප්ප 2ක් දූරියන් කෝප්ප 1ක් වැනිලා තේ හැඳි 1ක් චොකලට් චිප්ස් කෝප්ප ¼ ක් සාදාගන්නා ආකාරය... හොඳින් වැසිය හැකි භාජනයකට වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් සහ දූරියන් එකතුකරගන්න. එම මිශ්‍රණයට...

බියර් මිශ්‍ර ආප්ප | Beer Hoppers …

https://www.youtube.com/shorts/KVH3wC56bwQ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... සුදු කැකුළු සහල් කෝප්ප 2 යි ජලය ගාගත් පොල් කෝප්ප 1 යි සීනි තේ හැදි 1 බියර් කෝප්පයක් ලුණු තේ හැදි 1 ඝන පොල් කිරි කෝප්ප ¾   සාදන ආකාරය...

මිශ්‍ර පලතුරු බීම | Seasonal Mixed Fruit Juice …

https://www.youtube.com/shorts/sbGiZ3uuVHE අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... රඹුටන් (ඇට ඉවත් කළ) කෝප්ප 1 අඹ කෝප්ප 1 අන්නාසි කෝප්ප 1 අයිස් කැට සීනි මේස හැඳි 1 වතුර කෝප්ප 3 නාරං බික් 2 සාදා ගන්නා ආකාරය ... පළමුවෙන් රඹුටන්,...

Devilled Fish | ඩෙවල් කරන ලද මාලු …

https://www.youtube.com/shorts/8NR7LbWhNME අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... තලපත් 450 g ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1ක් ලුණු තේ හැඳි 1ක් විනාකිරි තේ හැඳි 1/2ක් දෙහි යුෂ මිනිත්තු 20 ක් Marinate කරන්න ඉරිඟු පිටි කෝප්ප 1/8ක් තිරිඟු පිටි කෝප්ප...
video

Fish කට්ලට් …

https://www.youtube.com/shorts/HiN1F0jq3cI
View Recipes Article

Fish කට්ලට් …

  https://www.youtube.com/shorts/HiN1F0jq3cI   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... අමු මිරිස් කරල් 6 ක් සුදුළූණු බික් 8 ක් කරපිංචා ලොකු ළූණු ගෙඩි 1ක් අල 300g තැම්බූ ටූනා 250g තැම්බූ තලපත් 250g ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1 ½ ක් කෑලි මිරිස්...