කට ගැස්ම

කට ගැස්ම

කාෂි හල්වා …

https://www.youtube.com/watch?v=VSXnWjNxYsg   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... අළු පුහුල් කෝප්ප 2 1/2ක් සීනි කෝප්ප 1 1/2ක් එනසාල් කුඩු තේ හැඳි 1ක් කජු වියළි මිදි ගිතෙල් මේස හැඳි 2ක් ආහාර වර්ණක 1/8ක් (කහ වර්ණය ) සාදා ගන්නා...

සක්කර පොංගල් …

https://www.youtube.com/shorts/lmW3ZNAc4Ls අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... කැකුළු සහල් කෝප්ප 1 ක් මුං පියලි කෝප්ප 1/4 ක් හකුරු 250g ක් වතුර කෝප්ප 4 1/2 ක් රත් කරන ලද කිරි කෝප්ප 1 ක් එනසාල් කුඩු...
video

පල්ගෝවා …

https://www.youtube.com/watch?v=Bs4UzA7wl5w
View Recipes Article

පල්ගෝවා …

    https://www.youtube.com/watch?v=Bs4UzA7wl5w අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... ගිතෙල් කෝප්ප 1 ක් පිටි කෝප්ප 2 ක් සීනි කෝප්ප 1ක් කරදමුංගු 3ක් සාදා ගන්නා ආකාරය .... ගිතෙල් කෝප්ප 1ක් පාන් පිටි කෝප්ප 2ක් සමග හොඳින් මිශ්‍ර...

දූරියන් කේක් | Durian Cake…

https://www.youtube.com/shorts/A85lTlUuPuo අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... ඇට ඉවත්කර ගත් දූරියන් ගෙඩියක් මාගරින් 125g සීනි 125g බිත්තර 2ක් දූරියන් කෝප්ප 1 1/2ක් වැනිලා තේ හැඳි 2ක් පිටි 125g බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1/2ක් සාදාගන්නා ආකාරය ... දූරියන් ගෙඩියක්...

බියර් බැටර්ඩ් චිකන් | Beer Battered Chicken …

https://www.youtube.com/shorts/x4ROuZIGvv8 අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... කුකුල් මස් 400g සුදුළූනු කුඩු තේ හැදි 1 ගම්මිරිස් තේ හැදි ¾ ලුණු තේ හැදි 1 ¼ පාන් පිටි කෝප්ප ½ ඉරිඟු පිටි කෝප්ප ½ මිරිස් කුඩු තේ...

රඹුටන් ජෑම්| Rambutan Jam …

https://www.youtube.com/shorts/DQwzDWvzqBY අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... රඹුටන් (බීජ රහිත) කෝප්ප 2 යි සීනි කෝප්ප ½යි Red Food Coloring බිංදු 1යි සාදාගන්නා ආකාරය ... ඇට ඉවත් කරගත් රඹුටන් මදය බ්ලෙන්ඩරය භාවිතයෙන් මිශ්‍ර කරගන්න. එම...

දූරියන් අයිස්ක්‍රීම් | Duriyan Ice Cream …

https://www.youtube.com/shorts/fuLm3FV8Xes   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය... වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් කෝප්ප 2ක් දූරියන් කෝප්ප 1ක් වැනිලා තේ හැඳි 1ක් චොකලට් චිප්ස් කෝප්ප ¼ ක් සාදාගන්නා ආකාරය... හොඳින් වැසිය හැකි භාජනයකට වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් සහ දූරියන් එකතුකරගන්න. එම මිශ්‍රණයට...

බියර් මිශ්‍ර ආප්ප | Beer Hoppers …

https://www.youtube.com/shorts/KVH3wC56bwQ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... සුදු කැකුළු සහල් කෝප්ප 2 යි ජලය ගාගත් පොල් කෝප්ප 1 යි සීනි තේ හැදි 1 බියර් කෝප්පයක් ලුණු තේ හැදි 1 ඝන පොල් කිරි කෝප්ප ¾   සාදන ආකාරය...

මිශ්‍ර පලතුරු බීම | Seasonal Mixed Fruit Juice …

https://www.youtube.com/shorts/sbGiZ3uuVHE අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... රඹුටන් (ඇට ඉවත් කළ) කෝප්ප 1 අඹ කෝප්ප 1 අන්නාසි කෝප්ප 1 අයිස් කැට සීනි මේස හැඳි 1 වතුර කෝප්ප 3 නාරං බික් 2 සාදා ගන්නා ආකාරය ... පළමුවෙන් රඹුටන්,...

Devilled Fish | ඩෙවල් කරන ලද මාලු …

https://www.youtube.com/shorts/8NR7LbWhNME අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... තලපත් 450 g ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1ක් ලුණු තේ හැඳි 1ක් විනාකිරි තේ හැඳි 1/2ක් දෙහි යුෂ මිනිත්තු 20 ක් Marinate කරන්න ඉරිඟු පිටි කෝප්ප 1/8ක් තිරිඟු පිටි කෝප්ප...
video

Fish කට්ලට් …

https://www.youtube.com/shorts/HiN1F0jq3cI
View Recipes Article

Fish කට්ලට් …

  https://www.youtube.com/shorts/HiN1F0jq3cI   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... අමු මිරිස් කරල් 6 ක් සුදුළූණු බික් 8 ක් කරපිංචා ලොකු ළූණු ගෙඩි 1ක් අල 300g තැම්බූ ටූනා 250g තැම්බූ තලපත් 250g ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1 ½ ක් කෑලි මිරිස්...

සැමන් සලාදය …

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලොකු ළූණු ගෙඩි 2ක් අමු මිරිස් කරල් 3ක් ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1/2ක් ලුණු තේ හැඳි 3/4ක් දෙහි යුෂ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩි 2ක් සැමන් ටින් 1ක් සාදා ගන්නා...