ගැස්ම video Story පොඩ්ඩන්ට ආසාවෙන් කන්න පෑන් කේක්…

පොඩ්ඩන්ට ආසාවෙන් කන්න පෑන් කේක්…

2021 Feb 26

පොඩ්ඩො කැමති නැහැ හැමදාම එකම කෑම වර්ග කන්න. එයාලා කැමතී අලුත් අලුත් රස කෑම try කරලා බලන්න. ඒ නිසා වෙනසකටත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් දැන් ලේසියෙන්ම මේ පෑන් කේක් එක ඔයාගේ පොඩ්ඩට හදලා දෙන්න.

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය-

පාන් පිටි කෝප්ප 1
බේකිං පව්ඩර් මේස හැඳි 1
ලුණු මේස හැඳි 1/4
වතුර කෝප්ප 1
කිරිපිටි මේස හැඳි 4
බිත්තර 1
වැනිලා මේස හැඳි 1
දියකරගත් බටර් කෝප්ප 1/4

 

සාදාගන්නා ආකාරය

  • භාජනයකට පාන් පිටි, බේකිං පව්ඩර් සහ ලුණු එකතු කරගන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න .
  • වතුර කෝප්පයකට කිරිපිටි මේස හැඳි 4 එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න.
  • පිටි මිශුණයට, පිටි කිරි ටිකයි, දියකරගත් බටර් ටිකයි, බිත්තරයයි, වැනිලා ටිකයි එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.
  • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන සාදාගත් මිශ්‍රණය පෑන් එකට එකතු කරගෙන පෑන් කේක් එක සාදාගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here