කට ගැස්ම පරිප්පු කරිය …

පරිප්පු කරිය …

2022 Mar 27

 

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය …

තෙල් මේස හැඳි 1
සුදුළූණු බික් 3ක්
වියළි මිරිස් කරල් 3ක්
ලොකු ළූණු 1 (සාමාන්‍ය)
කරපිංචා + රම්පේ
අබ තේ හැඳි 1/2ක්
ලුණු තේ හැඳි 1/2ක්
උම්බලකඩ තේ හැඳි 1ක්
කහ තේ හැඳි 1/2ක්
මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1ක්
කරි පවුඩර් තේ හැඳි 1ක්
කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1/2ක්
සෝදා ගත් පරිප්පු කෝප්ප 1ක්
අමු මිරිස් කරල් 2ක්
පොල් කිරි කෝප්ප 2ක් (උකුවට)

සාදා ගන්නා ආකාරය ..

Rice cooker එක ගෙන එයට තෙල් මේස හැඳි 1 එක්කර ගන්න.
සුදුළූණු බික් 3ක් , වියළි මිරිස් හා ලොකු ළූණු එක්කර ගන්න.
කරපිංචා + රම්පේ සමග අබ හැඳි 1/2ක් එකතු කරන්න.
ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හා උම්බලකඩ එක්කර ගන්න.
දැන් කලවම් කර ගන්න.
එයට කහ කුඩු ,මිරිස් කුඩු ,කරි කුඩු හා කෑලි මිරිස් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන්ට එක්කර ගන්න.
මිශ්‍රණයට සෝදා ගත් පරිප්පු එක්කරන්න.
සිහින්ව කපා ගත් අමු මිරිස් එකතු කර ගන්න.
හොඳින් කලවම් කර ගන්න.
උකු පොල් කිරි කෝප්ප 2ක් එක්කර හොඳින් පිස ගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here