ගැස්ම video Story හැමදාම එකම සුප් එක බීලා boring වුණ ඔයාට රසම රස බීට්රූට් සුප්...

හැමදාම එකම සුප් එක බීලා boring වුණ ඔයාට රසම රස බීට්රූට් සුප් එකක්..

2020 Nov 26

 

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

බීට්රූට් 250g

තෙල් මේස හැඳි 1

බොම්බයි ලූනු 1

ස්‍ටොක් වතුර  කෝප්ප 1/2

ලුණු  මේස හැඳි  1

ගම්මිරිස් මේස හැඳි  1/2

පොල් කිරි කෝප්ප 1

 

සාදාගන්නා ආකාරය

 

01-මුලින්ම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ බීට්රූට් අලයේ කොළ ඉවත් කරගන්න එක.

02-බීට්රූට් අලය ෆොයිල් කොළයක ඔතලා සෙල්සියස් අංශක 180 ක් තුළ විනාඩි 40 සිට 60 දක්වා බේක් කරගන්න.

03-ඊට පස්සේ ඔයා බේක් කරගත්ත බීට්රූට් අලය සිසිල් වෙන්න තියලා පොත්ත ඉවත් කරලා කෑලි කපා ගන්න .

04-භාජනයකට තෙල් ටික එකතු කරගන ඒකට ග්‍රීන් කරි පේස්ට් ( Green paste curry), බොම්බයි ලූනු එකතු කර විනාඩි 2ක් , 3ක් පිසගන්න. ඒකට බේක් කරගත් බීට්රූට් සහ ස්ටොක් වතුර, ලුණු හා ගම්මිරිස් එකතු කරගන තැම්බෙන්න අරින්න.

05-ඊට පස්සේ සුප් ටික බ්ලෙන්ඩරයකට මාරු කරගන උකු පොල්කිරි කෝප්පයක් ඒකට එකතු කරගන හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න.

06-අන්තිමට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඒකට දෙහි යුෂ ටිකක් එකතු කරගන ඔයා කැමති ඖෂද පෑලෑටි වල කොළ ටිකකුත් එකතු කරගන පිළිගන්වන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here