ගැස්ම video Story අමුත්තන්ට අලුත්ම විදිහට සංග්‍රහ කරන්න Coconut Eggnog…

අමුත්තන්ට අලුත්ම විදිහට සංග්‍රහ කරන්න Coconut Eggnog…

2021 Jan 3

ගෙදරට එන අමුත්තන්ට හැමදාම තේ දෙන එකේ වෙනසකටත් එක්ක අලුත්ම drink එකකින් සංග්‍රහ කරන්න තියෙනවනම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතිං අපි හිතුවා වෙනස්ම විදියේ ඒ වගේම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් Coconut Eggnog එක හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්න.

 
කොකනට් එග්නොග්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

හෙවි ක්‍රීම් කෝප්ප 1/2
බීට් කරගත්ත බිත්තර 2
පොල් කිරි කෝප්ප 1
ටින්කිරි කෝප්ප 1
කුරුඳු කුඩු මේස හැඳි 1
කරුබු නැටි කුඩු මේස හැඳි 1/2
රම් කෝප්ප 1


සාදාගන්නා ආකාරය:

හෙවි ක්‍රීම් සහ බීට් කරගත්ත බිත්තර විනාඩි 4ක් ඩබල් බොයිල් කරගන්න. 
ඊට පස්සේ ඒකට පොල්කිරි, උකු ටින්කිරි සහ කුරුඳු කුඩු එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.
දැන් ඒකට කුඩු කරගත් කරාබු නැටි සහ රම් ටික එකතු කරගෙන  පිළිගන්වන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here