ගැස්ම video Story කටට රසට බටු මෝජුවක් හදාගමු..

කටට රසට බටු මෝජුවක් හදාගමු..

2021 Jan 5

බටු මෝජුව කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් විශේෂ කෑම වේලකදී සාදාගන්න විශේෂ කෑමක්.. ඉතිං අද අපි බලමු කොහොමද හරියටම බටු මෝජුව හදාගන්නේ කියලා..

 

 

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

වම්බටු බැදීමට තෙල්

වම්බටු ග්‍රෑම් 500

අමු මිරිස් කරල් 4 ක්

හාල්මැස්සො ග්‍රෑම් 100

කෑලි මිරිස් මේසහැඳි 2

ලුණු මේසහැඳි 1

ඉඟුරු + සුදුළූණු මේස හැඳි 1

විනාකිරි මේස හැඳි 1

වතුර තේ හැදි 3

අඹ චට්නි තේ හැඳි 1 1/2

සීනි මේසහැඳි 1/2

බැදපු වම්බටු

බැදපු අමු මිරිස්

රතු ළූණු ග්‍රෑම් 100

 

සාදාගන්නා ආකාරය:

තෙල් ටික රත්කරගෙන ඒකට බටුටික එකතු කරලා රන්වන් පාට වෙනකම් බැඳගන්න. ඊට පස්සේ කපා ගත්ත අමු මිරිස් ටිකයි, සෝදාගත්ත හාල් මැස්සො ටිකයි වෙන වෙනම බැද ගන්න.
භාජනයකට කෑලි මිරිස්, ලුණු, ඉඟුරු, සුදුළුණු, විනාකිරි, වතුර, අඹ චට්නි සහ සීනි ටික එකතු කරගෙන මදගින්නේ පිසගන්න .
දැන් ඒකට බැදගත්ත බටු ටිකයි, අමු මිරිස් ටිකයි, රතු ළුණු සහ හාල් මැස්සො ටික එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍රකරගන්න. අවසානෙට ටික වෙලාවක් මද ගින්නේ පිසගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here