කට ගැස්ම මෑ කරල් සමග කොස් ඇට කරිය …

මෑ කරල් සමග කොස් ඇට කරිය …

2022 Mar 15

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය …

තෙල් තේ හැඳි 1 1/2ක්
සුදුළූණු බික් 3ක්
සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලොකු ළුෑණු ගෙඩි 1ක්
රම්පේ කරපිංචා
කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2ක්
කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1ක්
කොස් ඇට 15ක්
මෑ කරල් 300g
අමු මිරිස් කරල් 2ක්
ලුණු තේ හැඳි 3/4ක්
Maggi Real පිටිකල පොල්කිරි මේස හැඳි 1ක්

සාදා ගන්නා ආකාරය …

භාජනයක් ගෙන එයට තෙල් තේ හැඳි 1 1/2ක් එක්කර ගන්න.
සුදුළූණු බික් 3ක් හා ලොකු ළුෑණු ගෙඩියක් එක්කර ගන්න.
එයට කරපිංචා + රම්පේ එක්කර ගන්න.
අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කහ කුඩු + කෑලි මිරිස් එක්කර ගන්න.
දැන් එයට කොස් ඇට එකතු කර ගන්න.
හොඳින් කලවම් කර එයට මෑ කරල් එකතු කර ගන්න.
අමු මිරිස් හා පදමට ලුණු එකතු කර ගන්න.
මැගී පිටිකළ පොල් කිරි කෝප්ප 1ක් උකුවට එක්කර හොඳින් පිසගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here