කට ගැස්ම සැමන් තෙම්පරාදුව …

සැමන් තෙම්පරාදුව …

2022 Apr 25

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

තෙල් මේස හැඳි 2ක්
සුදුළූණු බික් 3ක්
අමු මිරිස් කරල් 4ක්
කරපිංචා/රම්පේ
ලොකු ළූණු ගෙඩි 2ක් (සාමාන්‍ය)
කහ තේ හැඳි 1/3ක්
තක්කාලි ගෙඩි 2ක් (සාමාන්‍ය)
සැමන් 425 g ක්
ලුණු තේ හැඳි 1/2ක්
කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 1 1/2ක්
ගම්මිරිස් තේ හැඳි 3/4ක්

සාදා ගන්නා ආකාරය 

භාජනයක් ගෙන එයට තෙල් එක්කර ගන්න.
සුදුළූණු හා අමු මිරිස් එක්කර ගන්න.
එයට රම්පේ ,කරපිංචා එකතු කර තෙම්පරාදු කර ගන්න.
සිහින්ව කපා ගත් ලොකු ළූණු එකතු කර එයට කහ ස්වල්පයක් එකතු කරන්න.
දැන් මිශ්‍රණය කලවම් කරන්න.
මිශ්‍රණයට තක්කාලි හා සැමන් එකතු කරන්න.
එයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ,කෑලි මිරිස් හා ගම්මිරිස් එක්කර ගන්න.
මිශ්‍රණය කලවම් කර හොඳින් පිසගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here