කට ගැස්ම සැමන් සලාදය …

සැමන් සලාදය …

2022 May 29

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලොකු ළූණු ගෙඩි 2ක්
අමු මිරිස් කරල් 3ක්
ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1/2ක්
ලුණු තේ හැඳි 3/4ක්
දෙහි යුෂ
සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩි 2ක්
සැමන් ටින් 1ක්

සාදා ගන්නා ආකාරය

භාජනයක් ගෙන එයට සිහින්ව කපා ගත් ලොකු ළූණු එක්කර ගන්න.
පසුව එයට පොඩියට කපා ගත් අමු මිරිස් එකතු කර ගන්න.
එයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස් හා ලුණු එක්කරන්න.
දැන් මෙයට දෙහි යුෂ එක්කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
මිශ්‍රණයට කැබලි වලට කපා ගත් තක්කාලි එක්කරන්න.
දැන් එයට සැමන් මාළු එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here