කට ගැස්ම බියර් මිශ්‍ර ආප්ප | Beer Hoppers …

බියර් මිශ්‍ර ආප්ප | Beer Hoppers …

2022 Aug 6

https://www.youtube.com/shorts/KVH3wC56bwQ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය …

සුදු කැකුළු සහල් කෝප්ප 2 යි
ජලය
ගාගත් පොල් කෝප්ප 1 යි
සීනි තේ හැදි 1
බියර් කෝප්පයක්
ලුණු තේ හැදි 1
ඝන පොල් කිරි කෝප්ප ¾

 

සාදන ආකාරය …

සුදු කැකුළු සහල් වතුර භාජනයකට දමා විනාඩි 30ක් පොඟවා ගන්න.

පොඟවා ගත් සහල් ඉවතට ගෙන ගාන ලද පොල්, සීනි සහ බියර් සමඟ බ්ලෙන්ඩරයකට එක් කරන්න.

මිශ්‍රණය භාජනයකට වත් කර පැය 2 ½ – 3 ක් තබන්න.

ඉන්පසු බැටරයට ලුණු සහ උකු පොල් කිරි මිශ්‍ර කර කැටිගැසීම ඉවත්වන තුරු හොඳින් කලවම් කරන්න.

රත් වූ ආප්ප තාච්චියකට බැටරය දමා පෑන් එක වටේ කරකවා ආප්ප හැඩයට සාදා ගන්න.

අවසානයේදී, පියනෙන් ආවරණය කර විනාඩි 1 – 2 ක් පිසෙන්නට හරින්න,

ඔබ පිසගත් රසවත් බියර් මිශ්‍ර ආප්ප සුදානම්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here