කට ගැස්ම කැරට් සහ අර්තාපල් සමඟ චිකන් ස්ටූ …

කැරට් සහ අර්තාපල් සමඟ චිකන් ස්ටූ …

2022 Feb 17

 

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය …

තෙල් මේස හැඳි 1ක්
එනසාල් 3ක්
කුරුඳු
සූදුරු + උළුහාල් තේ හැඳි 1/2
සුදුළූණු බික් 3ක්
ලොකු ළූණු 1ක්
කරපිංචා + රම්පේ
කහ තේ හැඳි 1/2
කටු රහිත කුකුල් මස් 500 ග්රෑම්
ලුණු තේ හැඳි 1ක්
ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1/2ක්
මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1ක්
කරි පවුඩර් තේ හැඳි 1ක්
අර්තාපල් 2ක්
තක්කාලි 3ක්
මැගී නියම පොල් කිරි පිටි කෝප්ප 1 යි
අමු මිරිස් කරල් 3ක්
කැරට් කෝප්ප 1/2
maggi real coconut milk powder මේස හැඳි 1ක් + වතුර කෝප්ප 1ක්
maggi real coconut milk powder මේස හැඳි 2ක් + වතුර කෝප්ප 1ක්

සාදා ගන්නා ආකාරය …

භාජනයක් ගෙන එයට තෙල් එක්කර ගන්න.

එනසාල්,කුරුඳු,සූදුරු,උළුහාල්,සුදුළූණු,ලොකු ළූණු ,කරපිංචා ,රම්පේ එක්කර තෙම්පරාදු කර ගන්න.

කහ ස්වල්පයක් එක්කර කටු රහිත මස් එක්කර ගන්න.

ලුණු හා ගම්මිරිස් එක්කර ගන්න.

මිරිස් කුඩු ,කරි කුඩු, එක්කර හොඳින් පිස ගන්න.

අර්තාපල් හා තක්කාලි එක්කර කවලන් කර ගන්න.

maggi real coconut milk powder වතුර කෝප්පයක් සමග මිශ්‍ර කර එය පිසගත් ව්‍යාංජනයට දමා හොඳින් පිස ගන්න.

කපාගත් කැරට් එක්කර ගන්න.

maggi real coconut milk powder වතුර කෝප්ප 2ට මිශ්‍ර කරගන්න.

අවසාන වශයෙන් උකු පොල් කිරි කෝප්පය ව්‍යාංජනයට එක්කර එයට කපාගත් අමු මිරිස් එකතුකර හොඳින් පිස ගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here