කට ගැස්ම Fish කට්ලට් …

Fish කට්ලට් …

2022 Jun 13

 

https://www.youtube.com/shorts/HiN1F0jq3cI

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ….

අමු මිරිස් කරල් 6 ක්
සුදුළූණු බික් 8 ක්
කරපිංචා
ලොකු ළූණු ගෙඩි 1ක්
අල 300g
තැම්බූ ටූනා 250g
තැම්බූ තලපත් 250g
ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1 ½ ක්
කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1ක්
ලුණු තේ හැඳි 1 ½ ක්
දෙහි යුෂ තේ හැඳි 1 ½ක්
තෙල් තේ හැඳි 1 ½ ක්
බිත්තර සාරු
පාන් කුඩු

සාදා ගන්නා ආකාරය …

භාජනයක් ගෙන එයට අමු මිරිස්, සුදුළූණු, කරපිංචා සහ ළූණු එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.

තම්බා ගත් ටූනා, තලපත්, ගම්මිරිස්, මිරිස්, ලුණු සහ දෙහි යුෂ සමග වෙනම භාජනයකට එක්කර එයට අල එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.

පෑන් එකට තෙල් දමා රත් කර ගත් පසු සකස් කළ පළමු මිශ්‍රණය දමා තෙම්පරාදු කර ගන්න.

දැන් එයට අල මිශ්‍රණය ද එක්කර සියල්ල හොඳින් මිශ්‍ර වන තෙක් තෙම්පරාදු කරගන්න.

එය ලිපෙන් ඉවත් කරන්න, සිසිල් වීමට ඉඩ හරින්න.

දැන් එම මිශ්‍රණයෙන් කුඩා කොටස් ගෙන කට්ලට් බෝල සාදා ගන්න.

එම කට්ලට් බෝල මත බිත්තර සාරු දවටා එයට පාන් කුඩු මිශ්‍ර කර රන්වන් පැහැ වනතුරු තෙලේ බැද ගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here