කට ගැස්ම මිශ්‍ර පලතුරු බීම | Seasonal Mixed Fruit Juice …

මිශ්‍ර පලතුරු බීම | Seasonal Mixed Fruit Juice …

2022 Jul 28

https://www.youtube.com/shorts/sbGiZ3uuVHE

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය …

රඹුටන් (ඇට ඉවත් කළ) කෝප්ප 1
අඹ කෝප්ප 1
අන්නාසි කෝප්ප 1
අයිස් කැට
සීනි මේස හැඳි 1
වතුර කෝප්ප 3
නාරං බික් 2

සාදා ගන්නා ආකාරය …

පළමුවෙන් රඹුටන්, අඹ හා අන්නාසි හොඳින් සෝදා පිරිසිදු කරගන්න.

පලතුරු සුදුසු ප්‍රමාණයට කපා අයිස්, සීනි සහ ජලය සමග හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න.

හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කරගත් මිශ්‍රණයට නාරං යුෂ ස්වල්පයක් මිරිකා ගන්න.

පසුව එම මිශ්‍රණය යුෂ පෙරනයක් හරහා භාජනයකට එක්කර ගන්න.

දැන් ඔබේ පලතුරු මිශ්‍ර පානය සූදානම්, ඔබට පුළුවන් එය රස විඳින්න!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here