කට ගැස්ම බියර් බැටර්ඩ් චිකන් | Beer Battered Chicken …

බියර් බැටර්ඩ් චිකන් | Beer Battered Chicken …

2022 Aug 16

https://www.youtube.com/shorts/x4ROuZIGvv8

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය …

කුකුල් මස් 400g
සුදුළූනු කුඩු තේ හැදි 1
ගම්මිරිස් තේ හැදි ¾
ලුණු තේ හැදි 1 ¼
පාන් පිටි කෝප්ප ½
ඉරිඟු පිටි කෝප්ප ½
මිරිස් කුඩු තේ හැදි 1
කහ තේ හැදි ¼
බියර් කෝප්ප ¾

සාදාගන්නා ආකාරය …

බඳුනකට, සකස් කළ කුකුල් මස්, සුදුළූනු කුඩු, ගම්මිරිස් සහ ලුණු එකතු කරගන්න, මිශ්‍ර කර විනාඩි 30 ක් marinate කිරීමට ඉඩහරින්න.

පාන් පිටි, ඉරිඟු පිටි, මිරිස් කුඩු, කහ සහ බියර් වෙනම භාජනයකට දමා හොඳින් whisk කරගන්න.

Marinate කල කුකුල් මස් බැටරයේ ගිල්වා සෑම පැත්තක්ම රන්වන් පැහැ වන තුරු තෙල්වලින් බැද ගන්න.

ඔබ පිළියෙළ කරගත් රසවත් Crispy Beer Battered Chicken වට්ටෝරුව දැන් පිළිගන්වන්නට සියල්ල සුදානම්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here