කට ගැස්ම

කට ගැස්ම

දූරියන් කේක් | Durian Cake…

https://www.youtube.com/shorts/A85lTlUuPuo අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... ඇට ඉවත්කර ගත් දූරියන් ගෙඩියක් මාගරින් 125g සීනි 125g බිත්තර 2ක් දූරියන් කෝප්ප 1 1/2ක් වැනිලා තේ හැඳි 2ක් පිටි 125g බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1/2ක් සාදාගන්නා ආකාරය ... දූරියන් ගෙඩියක්...

මිශ්‍ර පලතුරු බීම | Seasonal Mixed Fruit Juice …

https://www.youtube.com/shorts/sbGiZ3uuVHE අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... රඹුටන් (ඇට ඉවත් කළ) කෝප්ප 1 අඹ කෝප්ප 1 අන්නාසි කෝප්ප 1 අයිස් කැට සීනි මේස හැඳි 1 වතුර කෝප්ප 3 නාරං බික් 2 සාදා ගන්නා ආකාරය ... පළමුවෙන් රඹුටන්,...

පරිප්පු කරිය …

https://youtu.be/uTc9R0BXxrg     අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... තෙල් මේස හැඳි 1 සුදුළූණු බික් 3ක් වියළි මිරිස් කරල් 3ක් ලොකු ළූණු 1 (සාමාන්‍ය) කරපිංචා + රම්පේ අබ තේ හැඳි 1/2ක් ලුණු තේ හැඳි 1/2ක් උම්බලකඩ තේ හැඳි...

Cosmotini Cocktails with Valerie …

  https://www.youtube.com/shorts/-xV4oG5JLJo අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... වොඩ්කා 60 ml ක් elderflower liqueur සිරප් 25 mlක් ක්රැන්බෙරි යුෂ 50 ml ක් අයිස් කැට 4ක් චෙරි ගෙඩි 2ක් සාදා ගන්නා ආකාරය ... වීදුරුවක් ගෙන එයට වොඩ්කා...

රාජ අල කරිය …

  https://www.youtube.com/watch?v=fc0dMXXgvVI     අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... දම් පාට අල (රාජ අල) 500g සුදුළූණු 2 ලොකු ලූණු අමු මිරිස් කරල් 2 කරපිංචා රම්පේ උළුහාල් තේ හැඳි 01 කහ තේ හැඳි 1/2 කරි පවුඩර් තේ හැඳි 01 මිරිස්...

බ්ලුබෙරි කොක්ටේල් …

https://www.youtube.com/shorts/SSp_Uv6R-Dk   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... බ්ලුබෙරි 6ක් සුදු සීනි තේ හැඳි 2ක් අයිස් කැට 4ක් බ්ලුබෙරි රසැති වොඩ්කා 50 ml සෝඩා සාදා ගන්නා ආකාරය ... වීදුරුවක් ගෙන එයට බ්ලුබෙරි 4ක් එක්කර ගන්න. එයට සුදු...

සක්කර පොංගල් …

https://www.youtube.com/shorts/lmW3ZNAc4Ls අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... කැකුළු සහල් කෝප්ප 1 ක් මුං පියලි කෝප්ප 1/4 ක් හකුරු 250g ක් වතුර කෝප්ප 4 1/2 ක් රත් කරන ලද කිරි කෝප්ප 1 ක් එනසාල් කුඩු...

මෑ කරල් සමග කොස් ඇට කරිය …

https://www.youtube.com/watch?v=5qI7t21vhhQ   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... තෙල් තේ හැඳි 1 1/2ක් සුදුළූණු බික් 3ක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලොකු ළුෑණු ගෙඩි 1ක් රම්පේ කරපිංචා කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2ක් කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1ක් කොස් ඇට...

ගෙදරදීම King Coconut Wine හදමු

  අමුද්‍රව්‍ය තැඹිලි වතුර                                   1...

මුරුංගා ව්‍යංජනය

https://www.youtube.com/shorts/79HhsicjtJ4 මුරුංගා කියන්නෙ සරල ව්‍යංජනයක් වුණාට ඒ මගින් අපේ ශරීරයට ගොඩක් ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා. ඉතින් අපි අද Aunty D එක්ක එකතුවෙලා ඔයාලට කියලා දෙනවා ශරීර සෞඛ්‍යයට ගොඩක්ම...

දූරියන් අයිස්ක්‍රීම් | Duriyan Ice Cream …

https://www.youtube.com/shorts/fuLm3FV8Xes   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය... වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් කෝප්ප 2ක් දූරියන් කෝප්ප 1ක් වැනිලා තේ හැඳි 1ක් චොකලට් චිප්ස් කෝප්ප ¼ ක් සාදාගන්නා ආකාරය... හොඳින් වැසිය හැකි භාජනයකට වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් සහ දූරියන් එකතුකරගන්න. එම මිශ්‍රණයට...
video

Fish කට්ලට් …

https://www.youtube.com/shorts/HiN1F0jq3cI
View Recipes Article

Fish කට්ලට් …

  https://www.youtube.com/shorts/HiN1F0jq3cI   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... අමු මිරිස් කරල් 6 ක් සුදුළූණු බික් 8 ක් කරපිංචා ලොකු ළූණු ගෙඩි 1ක් අල 300g තැම්බූ ටූනා 250g තැම්බූ තලපත් 250g ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1 ½ ක් කෑලි මිරිස්...