කට ගැස්ම

කට ගැස්ම

දූරියන් අයිස්ක්‍රීම් | Duriyan Ice Cream …

https://www.youtube.com/shorts/fuLm3FV8Xes   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය... වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් කෝප්ප 2ක් දූරියන් කෝප්ප 1ක් වැනිලා තේ හැඳි 1ක් චොකලට් චිප්ස් කෝප්ප ¼ ක් සාදාගන්නා ආකාරය... හොඳින් වැසිය හැකි භාජනයකට වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් සහ දූරියන් එකතුකරගන්න. එම මිශ්‍රණයට...
video

පල්ගෝවා …

https://www.youtube.com/watch?v=Bs4UzA7wl5w
View Recipes Article

පල්ගෝවා …

    https://www.youtube.com/watch?v=Bs4UzA7wl5w අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... ගිතෙල් කෝප්ප 1 ක් පිටි කෝප්ප 2 ක් සීනි කෝප්ප 1ක් කරදමුංගු 3ක් සාදා ගන්නා ආකාරය .... ගිතෙල් කෝප්ප 1ක් පාන් පිටි කෝප්ප 2ක් සමග හොඳින් මිශ්‍ර...

පරිප්පු කරිය …

https://youtu.be/uTc9R0BXxrg     අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... තෙල් මේස හැඳි 1 සුදුළූණු බික් 3ක් වියළි මිරිස් කරල් 3ක් ලොකු ළූණු 1 (සාමාන්‍ය) කරපිංචා + රම්පේ අබ තේ හැඳි 1/2ක් ලුණු තේ හැඳි 1/2ක් උම්බලකඩ තේ හැඳි...

ගෙදරදීම King Coconut Wine හදමු

  අමුද්‍රව්‍ය තැඹිලි වතුර                                   1...
video

Fish කට්ලට් …

https://www.youtube.com/shorts/HiN1F0jq3cI
View Recipes Article

Fish කට්ලට් …

  https://www.youtube.com/shorts/HiN1F0jq3cI   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... අමු මිරිස් කරල් 6 ක් සුදුළූණු බික් 8 ක් කරපිංචා ලොකු ළූණු ගෙඩි 1ක් අල 300g තැම්බූ ටූනා 250g තැම්බූ තලපත් 250g ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1 ½ ක් කෑලි මිරිස්...

Devilled Fish | ඩෙවල් කරන ලද මාලු …

https://www.youtube.com/shorts/8NR7LbWhNME අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... තලපත් 450 g ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1ක් ලුණු තේ හැඳි 1ක් විනාකිරි තේ හැඳි 1/2ක් දෙහි යුෂ මිනිත්තු 20 ක් Marinate කරන්න ඉරිඟු පිටි කෝප්ප 1/8ක් තිරිඟු පිටි කෝප්ප...

පොලොස් කරිය …

https://www.youtube.com/watch?v=RfLN7SM2XtI   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... පොලොස් ගෙඩියක් ලොකු ලූණු 1ක් අමු මිරිස් කරල් 2ක් කුරුඳු එනසාල් උළුහාල් තේ හැඳි 1/2 ලුණු තේ හැඳි 1 1/2 මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2 1/2 කරපිංචා + රම්පේ ගොරකා 3ක් පොල්...

Mango Curry Recipes

රසනහර පිනායන අඹ කරියක් හදාගන්නේ මෙහෙමයි.. අවශ්‍ය දුව්‍ය  අඹ ලුණු -තේ හැදි 1 මිරිස් කුඩු - තේ හැදි 1 කරි පවුඩර් - තේ හැදි...

මිශ්‍ර පලතුරු බීම | Seasonal Mixed Fruit Juice …

https://www.youtube.com/shorts/sbGiZ3uuVHE අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... රඹුටන් (ඇට ඉවත් කළ) කෝප්ප 1 අඹ කෝප්ප 1 අන්නාසි කෝප්ප 1 අයිස් කැට සීනි මේස හැඳි 1 වතුර කෝප්ප 3 නාරං බික් 2 සාදා ගන්නා ආකාරය ... පළමුවෙන් රඹුටන්,...

සැමන් සලාදය …

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලොකු ළූණු ගෙඩි 2ක් අමු මිරිස් කරල් 3ක් ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1/2ක් ලුණු තේ හැඳි 3/4ක් දෙහි යුෂ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩි 2ක් සැමන් ටින් 1ක් සාදා ගන්නා...

සැමන් තෙම්පරාදුව …

https://www.youtube.com/watch?v=J1qWRsrtrDM අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය  තෙල් මේස හැඳි 2ක් සුදුළූණු බික් 3ක් අමු මිරිස් කරල් 4ක් කරපිංචා/රම්පේ ලොකු ළූණු ගෙඩි 2ක් (සාමාන්‍ය) කහ තේ හැඳි 1/3ක් තක්කාලි ගෙඩි 2ක් (සාමාන්‍ය) සැමන් 425 g ක් ලුණු තේ...

කැරට් සහ අර්තාපල් සමඟ චිකන් ස්ටූ …

https://www.youtube.com/watch?v=PD9rLyJG7EI     අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... තෙල් මේස හැඳි 1ක් එනසාල් 3ක් කුරුඳු සූදුරු + උළුහාල් තේ හැඳි 1/2 සුදුළූණු බික් 3ක් ලොකු ළූණු 1ක් කරපිංචා + රම්පේ කහ තේ හැඳි 1/2 කටු රහිත කුකුල් මස්...